14 november 2023

Extra keuzerecht voor iedereen bij pensioen

Met het pensioenakkoord krijgen deelnemers een extra keuzemogelijkheid. Deelnemers kunnen eenmalig een bedrag in 1 keer uit laten betalen. Dit wordt een wettelijk recht. Alle pensioenuitvoerders moeten dit aanbieden.

Eenmalig bedrag opnemen op pensioendatum

Als de deelnemers het eenmalig bedrag opnemen, wordt de resterende levenslange pensioenuitkering wel lager.
Daarom gelden de volgende voorwaarden:

  • de hoogte van het bedrag is maximaal 10% van het ouderdomspensioen;
  • het bedrag kan alleen op de pensioendatum worden opgenomen;
  • stapelen met hoog-laagpensioen kan niet;
  • na de eenmalige opname moet de resterende levenslange pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen.

Het wetsvoorstel herziening bedrag ineens is op 30 juni 2022 aan de Tweede Kamer aangeboden. De stand van zaken van het wetsvoorstel staat op de website van de Eerste Kamer.

Minister Schouten heeft op 9 november 2023 de Eerste en Tweede Kamer laten weten dat de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel niet eerder is dan 1 januari 2025, waarbij de uiteindelijke datum afhankelijk is van de voortgang van het parlementaire proces.

Eenmalig bedrag kan aantrekkelijk zijn

Voor sommige deelnemers kan een eenmalig bedrag uit het pensioenvermogen aantrekkelijker zijn vlak na pensionering, dan een hogere uitkering in de jaren daarna. Bijvoorbeeld om:

  • schulden af te lossen (zoals een hypotheek);
  • te reizen;
  • zorgvoorzieningen te regelen;
  • de eigen woning te verbouwen.

Lees volledige artikel