14 november 2023

Financiële hulp bij het kopen van een huis

Starters en mensen met een relatief laag inkomen hebben soms hulp nodig bij het kopen van een eigen woning. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een starterslening of hulp van ouders.

Starterslening

Een starterslening is een extra lening bovenop je hypotheek. De starterslening overbrugt het verschil tussen de koopprijs van een woning en wat je maximaal kunt lenen bij een geldverstrekker. De Starterslening bedraagt in de meeste gemeenten maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten. Het maximale leenbedrag is vaak beperkt tot maximaal € 20.000, € 30.000 of € 35.000. Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) verzorgt de starterslening. 

De starterslening bestaat uit 2 delen: de eigenlijke starterslening en de combinatielening. Uit die combinatielening haalt de SVn de eerste 3 jaar de noodzakelijke aflossingen op de starterslening. Pas na die 3 jaar betaal je de lasten voor beide leningen. De starterslening kan alleen in combinatie met Nationale Hypotheek Garantie worden afgesloten.

Je kunt een starterslening alleen aanvragen bij een instantie die deze lening mogelijk maakt. Dit kan de gemeente, provincie of een woningcorporatie zijn. Deze instanties bepalen zelf hun voorwaarden, doelgroep en de hoogte van de starterslening.

Lees volledige artikel