14 november 2023

Grote verantwoordelijkheid voor goede voorlichting

Het had nogal wat voeten in de aarde, maar vanaf 1 juli 2023 gaat dan toch de nieuwe pensioenwet in. De veranderingen in het nieuwe pensioenstelsel kunnen invloed op de huishoudportemonnee hebben en voor onzekerheid zorgen. We pleiten daarom voor goede en gerichte voorlichting vanuit de overheid, pensioenuitvoerders en werkgevers. Tegelijkertijd doen we een beroep op iedereen die ermee te maken krijgt: laat je voorlichten en stel op tijd je vragen.

Auteurs: Michael Visser en Marcel Warnaar

In de ‘Wet toekomst pensioenen’ zijn de afspraken vastgelegd die werkgevers, werknemers en het kabinet in 2019 met elkaar hebben gemaakt in het Pensioenakkoord. Het Nibud was daarbij geen partij. We hebben in openbare consultaties advies gegeven, en willen via onderzoek in de gaten houden hoe de wet in de praktijk uitwerkt.

Daarbij hebben we extra aandacht voor de gevolgen van de wet voor de huishoudportemonnee. Daarover valt nu nog niet zoveel te zeggen. De gevolgen voor de portemonnee zijn namelijk afhankelijk van de invulling van de wet door pensioenuitvoerders en sociale partners (werkgevers en werknemers). En van iemands persoonlijke situatie en uitgangspositie.

Lees volledige artikel