14 november 2023

Transparanter en persoonlijker pensioenstelsel

Vakbonden, werkgevers en het kabinet zijn het eens over de nieuwe regels voor ons pensioen. Het wordt straks duidelijker wat u aan premie inlegt en wat u aan vermogen opbouwt. En ook hoeveel uw pensioen later wordt. Ook is het pensioen straks beweeglijker. Het gaat eerder omhoog als het economisch goed gaat, en eerder omlaag als het economisch slechter gaat.

Pensioen beweegt mee met economie

Werkgevers en werknemers blijven samen geld opzij zetten voor pensioen. Een klein deel hiervan is straks reserve voor als het tegenzit. Het grootste deel is het gezamenlijke pensioengeld. Dat wordt belegd. Als het goed gaat met de economie dan groeit het verwachte pensioen. Ook gepensioneerden profiteren daarvan. Maar pensioenen worden lager als het economisch slechter gaat. Het pensioen wordt dus beweeglijker. Als u dichter bij uw pensioen komt, wordt de beweeglijkheid kleiner. Dit zorgt ervoor dat het pensioen van gepensioneerden zo min mogelijk schommelt.

Wat betekenen de nieuwe pensioenregels voor u?

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (Wtp).

Werkgevers en werknemers kunnen samen afspraken maken over hoe ze hun pensioenregeling aanpassen. Daarna kunnen de pensioenuitvoerders deze afspraken uitvoeren. In de wet staat dat dit uiterlijk 1 januari 2027 is afgerond, maar minister Schouten wil pensioenuitvoerders extra tijd geven voor een zorgvuldige overgang. Na akkoord van de Kamer wordt de uiterlijke afronding dan 1 januari 2028.

De regels gaan gelden voor alle pensioenen. Voor mensen halverwege hun loopbaan kan de overstap nadelig zijn. Daarom krijgen zij compensatie. Of er komen voor hen andere afspraken.

Wat deze veranderingen voor u betekenen, kunt u vragen aan uw pensioenfonds of pensioenverzekeraar. U vindt deze in Mijnpensioenoverzicht.nl. Hiervoor moet u inloggen met DigiD.