18 december 2023

Houden mensen bij minder werken rekening met pensioenopbouw?

Het antwoord is nee. Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken (2023) blijkt dat minder dan één derde
van de ondervraagden hun pensioenopbouw meenemen bij de afweging om minder te gaan werken.
Opvallend is dat mensen bij de keuze om minder te gaan werken vooral onderzoeken of zij nog rond
kunnen komen, dezelfde levensstijl kunnen behouden of nog kunnen sparen.

Waarom wordt er geen rekening gehouden met pensioenopbouw?

Interessant is dat de helft van de ondervraagden enkel met hun partner praten over hun financiële
situatie na pensioen, zelfs drie op tien heeft aangegeven hier helemaal niet over te spreken. Van de
ondervraagden in de leeftijdscategorie 30 tot 55 heeft zeven op de tien ondervraagden aangegeven
dat pensioen te ver in de toekomst ligt, terwijl ondervraagden in de leeftijdscategorie van 55 tot 67
aangegeven dat het onderwerp te persoonlijk of te moeilijk is.

Verschuiving geldbehoefte

Een interessant aspect van dit onderzoek is dat zeven op de tien van de ondervraagden liever nu
meer geld te besteden hebben dan nu hun pensionering, en zes op de tien van de ondervraagden
kiezen toch voor nu minder werken dan eerder met pensioen gaan. Dit kan als oorzaak hebben dat
de jongere leeftijdscategorie niet geloofd in de toereikendheid van het toekomstige pensioen, of
doordat mensen de mening hebben dat het pensioen in Nederland goed geregeld is.