Klaar voor de toekomst

Steeds vaker hoor je uitspraak dat belangrijke onderwerpen uit het dagelijks leven niet aan bod komen in het huidige onderwijs. Het onderwijssysteem besteedt onvoldoende aandacht aan onderwerpen zoals pensioen, vermogensopbouw, belastingen, toeslagen en gemeentelijke voorzieningen of hulpmiddelen, ondanks de behoefte aan deze kennis. Ook de Rijksoverheid stimuleert financiële educatie op scholen en stelt daarom verschillende subsidies beschikbaar.

Voor Jouw Informatie biedt gastlessen aan op scholen om leerlingen bewust te maken van mogelijkheden voor een financieel gezond leven.

Interactieve gastlessen

Huidig onderwijs

Het huidige leeraanbod richt zich op het bijbrengen van algemene, vakinhoudelijke en essentiële vaardigheden, met als doel de leerlingen voor te bereiden op een succesvolle toekomst in de samenleving.

Wat momenteel nog ontbreekt in het onderwijs is het voorbereiden van de leerlingen op een eigen positieve toekomst. De gastlessen van Voor Jouw Informatie bieden hiervoor een oplossing. Tijdens een interactieve gastles wordt er gesproken over pensioen, vermogensopbouw en worden er handige weetjes gedeeld. Meer informatie over de gastlessen vind je op de website.

op jonge leeftijd kennis opdoen

Over onderwerpen als pensioen en vermogensopbouw

Voor Jouw Informatie vindt het belangrijk dat mensen al op jonge leeftijd kennis op doen over belangrijke onderwerpen als pensioen en vermogensopbouw, omdat een lange horizon bijdraagt aan het behalen van de financiële doelen. 

Een gastles van Voor Jouw Informatie creëert bewustwording van de eigen financiële verantwoordelijkheid, toont de mogelijkheden voor een financieel gezond leven en inspireert de leerlingen om middelen in te zetten om de eigen financiële doelen te behalen.

%

Kennis uit eigen omgeving

Dat dergelijke onderwerpen missen in het onderwijs zie je ook terug in de huidige samenleving. Uit het onderzoek Oog voor later van Wijzer in Geldzaken (2023) blijkt dat 69% van de respondenten die eerder zijn gestopt met werken, geen onderzoek hebben gedaan naar de gevolgen voor hun pensioenopbouw.

%

houdt geen rekening met pensioenopbouw

Uit het onderzoek Pensioenmonitor van Wijzer in Geldzaken (2020) is gebleken dat 29% van de 55-plussers spijt heeft zich niet eerder te verdiepen in hun pensioen. Zelfs één derde van de respondenten geven aan dat zij verwachten dat het inkomen na pensionering onvoldoende is en dat zij zich zorgen maken over de toekomstige financiële situatie.

Inspiratie voor jongeren

Voor jouw Informatie vindt het belangrijk dat mensen al op jonge leeftijd kennis opdoen over onderwerpen als pensioen en vermogen. Met een lange horizon heb je een goede kans om je financiële doelen te behalen. Tijdens de gastles worden leerlingen bewust gemaakt van de mogelijkheden voor een financieel gezond te leven en inspireert de leerlingen om middelen in te zetten om zo de financiële doelen te behalen.

Houden mensen bij minder werken rekening met pensioenopbouw?

Houden mensen bij minder werken rekening met pensioenopbouw?

Het antwoord is nee. Uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken (2023) blijkt dat minder dan één derdevan de ondervraagden hun pensioenopbouw meenemen bij de afweging om minder te gaan werken.Opvallend is dat mensen bij de keuze om minder te gaan werken vooral onderzoeken...

Het pensioenakkoord: hoe zat het toen en hoe zit het nu?

Het pensioenakkoord: hoe zat het toen en hoe zit het nu?

De ‘Wet toekomst pensioenen’ is sinds 01 juli 2023 in werking getreden. Deze wet is transparanter, omdat er afspraken worden gemaakt over de hoogte van de premie, en omdat de ontwikkeling van het pensioengeld makkelijker te herleiden is. Daarnaast past de nieuwe wet...

Financiële hulp bij het kopen van een huis

Financiële hulp bij het kopen van een huis

Starters en mensen met een relatief laag inkomen hebben soms hulp nodig bij het kopen van een eigen woning. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een starterslening of hulp van ouders. Starterslening Een starterslening is een extra lening bovenop je hypotheek. De...