Opleiding voor docenten

Conform de wettelijke richtlijnen

Financiële educatie voor docenten op het mbo en vo

Rijksoverheid en Voor Jouw Informatie vinden het belangrijk dat leerlingen kennis op doen over financiën. Hierdoor worden zij zich bewust van hun eigen financiële verantwoordelijkheden en verkrijgen zij inzicht in zowel de mogelijkheden als de valkuilen van een financieel gezond leven. Het uiteindelijke doel is om leerlingen te inspireren tot actie, waarbij zij middelen inzetten om de eigen financiële doelstellingen te behalen.

Subsidie

De Rijksoverheid heeft daarom budget beschikbaar gesteld voor financiële educatie op het middelbaar beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs. Eén van de gesubsidieerde activiteiten is het volgen van een opleiding door docenten, met als doel het integreren en onderwijzen van studenten in financiële kennis, vaardigheden en competenties. Voor Jouw Informatie biedt een opleiding aan voor docenten, met als doel de financiële kennis volgens de wettelijke richtlijnen te vergroten en het toepassen van deze kennis in de praktijk. De docenten doen kennis op over onderwerpen uit de modules Wet Financieel Toezicht (WFT) Basis en Vermogen en uit de module Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) Informeren.

Onderwerpen zoals de berekeningen van de belastingboxen, beleggen, erven en schenken, pensioen en pensioenproducten, marco-economie en het sociale zekerheidsstelsel. Samen met de docent wordt deze informatie vertaald naar de praktijk. Voor Jouw Informatie zal er zorg voor dragen dat de docent zich comfortabel voelt bij het lesmateriaal, met als doel de docent in staat te stellen een dialoog te starten met de leerlingen.

Doelen en uitkomsten

  • Vergroten van de financiële kennis van de docent conform de wettelijke richtlijnen
  • Samen met de docent wordt de opgedane financiële kennis vertaald naar de praktijk
  • In de vorm van een rollenspel zal de docent de stof eigen maken, waardoor de docent zich
    ook in de praktijk comfortabel voelt bij de stof. Hierdoor zal er tijdens de les eerder een
    dialoog tot stand komen.

Programma

Er zijn twee programma’s samengesteld: de volledige variant en de verkorte variant. De verkorte variant richt zich in de basis enkel op de onderwerpen pensioen en vermogensopbouw, maar kan naar wens op maat worden samengesteld.

De volledige variant

Dag 1: Theorie en per onderwerp een quiz en/of oefenvragen
Dag 2: Theorie en per onderwerp een quiz en/of oefenvragen
Dag 3: Theorie vertalen naar praktijk
Dag 4: Lesstof oefenen door middel van rollenspellen

 INFORMATIE OPLEIDING

Duur: 4 dagen van ca. 7 uur
Totaal aantal uren: ca. 28 uur
Aantal personen: maximaal 3 docenten
Totaalprijs: ca. €1.500 euro p.p. per dag (exclusief 21% btw)

De verkorte variant

Dag 1: Theorie met per onderwerp een quiz en/of oefenvragen
Dag 2: Theorie vertalen naar praktijk
Dag 3: Lesstof oefenen door middel van rollenspellen

INFORMATIE OPLEIDING

Duur: 3 dagen van ca. 7 uur
Totaal aantal uren: ca. 21 uur
Aantal personen: maximaal 3 docenten
Totaalprijs: ca. €1.500 euro p.p. per dag (exclusief 21% btw)

Aanmelden

Opleiding voor docenten

Geinteresseerd in opleiding van
Het pensioenakkoord: hoe zat het toen en hoe zit het nu?

Het pensioenakkoord: hoe zat het toen en hoe zit het nu?

De ‘Wet toekomst pensioenen’ is sinds 01 juli 2023 in werking getreden. Deze wet is transparanter, omdat er afspraken worden gemaakt over de hoogte van de premie, en omdat de ontwikkeling van het pensioengeld makkelijker te herleiden is. Daarnaast past de nieuwe wet...

Financiële hulp bij het kopen van een huis

Financiële hulp bij het kopen van een huis

Starters en mensen met een relatief laag inkomen hebben soms hulp nodig bij het kopen van een eigen woning. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals een starterslening of hulp van ouders. Starterslening Een starterslening is een extra lening bovenop je hypotheek. De...